skrufresendecs

Belize Belize offshore

 

Offshore společnost v Belize:

 

Belize leží přímo uprostřed střední Ameriky a na severu sousedí s Mexikem. Tato zemička s pouhými 300 000 obyvateli je bývalým členem Commonwealthu a hlavou státu je stále královna Alžběta II. Díky tomu je Belize jediným státem v regionu, ve kterém je úředním jazykem angličtina, přestože se zde běžně hovoří španělsky. Belize je proslulé svými vysoce podnikatelsky orientovanými právními předpisy, které jsou (opět) založeny na anglickém modelu. Jejich flexibilita a modernost je pro tuto offshore jurisdikci, o kterou se zajímá spousta zahraničních investorů, velkým přínosem. Jurisdikce nabízí jak bankovní tajemství, tak nevyzrazování identity majitele společností registrovaných na jejím území a daňové úřady jsou daňově přívětivé ke všem entitám, které chtějí podnikat mimo Belize, a registraci společnosti v tomto státě podporují nezdaňováním offshore zisku, tj. zisku z podnikání výhradně mimo zemi.

Přínosy, které Belize pro offshore společnosti nabízí, jsou například:

FCBA Offshore Ltd otevření offshore bankovního účtu nebo registraci offshore společnosti v Belize doporučuje hlavně lidem, kteří vůbec neobchodují se společnostmi se sídlem v Evropské unii, protože tato jurisdikce je v Evropě často považována za „exotickou“, což vám může znemožňovat vystavování faktur evropským obchodním partnerům a jejich proplácení. Kromě toho může znemožňovat účinný každodenní kontakt s bankou osmihodinový časový posun mezi Belize a Evropou.

Otevření offshore bankovního účtu i založení offshore společnosti v Belize je pro nás jednoduchou záležitostí a rádi se s vámi podělíme o svou síť a partnerství s místními bankami.

Nakonec je třeba mít na paměti skutečnost, že počáteční vklad, který banky vyžadují, není tak vysoký, ale celkem vysoká je platební bilance bankovního účtu, která je vyžadována jako důkaz vaší solventnosti a která může od zřízení podniku zde odrazovat.

Pro jakékoliv další informace neváhejte a obraťte se na členy týmu FCBA Offshore Ltd.

Logo offshore small