skrufresendecs

Dominique Dominique Offshore 2

 

Offshore společnost v Dominice:

 

Dominika je karibský ostrov v Atlantickém oceánu, který je často zaměňován s Dominikánskou republikou. Dominika je však zcela nezávislým státem, který je součástí Commonwealthu a jehož úředním jazykem je angličtina. Daňové úřady Dominiky jsou také daňově přívětivé ke všem entitám ochotným podnikat mimo toto souostroví a registraci společnosti v tomto státě podporují nezdaňováním offshore zisku, tj. zisku z podnikání výhradně mimo území státu. Kromě toho jsou jejich podnikatelsky orientované právní předpisy založené na anglickém modelu flexibilní a moderní. To je velmi silné lákadlo a spoustu zahraničních investorů motivovalo k přestěhování jejich podnikání do této offshore jurisdikce.

Existuje spousta přínosů vyplývajících z otevření offshore bankovního účtu nebo zřízení offshore společnosti na Dominice. Zde je souhrn hlavních přínosů:

Lze také zdůraznit, že Dominika je relativně nové a neznámé offshore místo a u evropských daňových úřadů díky tomu vyvolává méně podezření. I tak však bude fakturování a získávání plateb od společnosti patřící do Evropské unie nebo od velkých mezinárodních skupin obtížné.

FCBA Offshore Ltd doporučuje otevřít si offshore bankovní účet nebo zřídit offshore společnost na Dominice jen lidem, kteří nijak neobchodují s žádnou evropskou společností. Kromě toho může šestihodinový časový posun mezi Dominikou a Evropou znemožňovat účinný každodenní kontakt s bankou.

Otevření offshore bankovního účtu i založení offshore společnosti na Dominice je pro nás jednoduchou záležitostí a rádi se s vámi podělíme o svou síť a partnerství s místními bankami

Nakonec je třeba mít na paměti skutečnost, že počáteční vklad, který místní banky vyžadují, je celkem nízký, a proto by vás od otevření offshore bankovního účtu neměl nikterak odradit.

Pro jakékoliv další informace neváhejte a obraťte se na členy týmu FCBA Offshore Ltd.

Logo offshore small