skrufresendecs

Belize Belize offshore

 

Offshore spoločnosť na Belize:

 

Belize sa nachádza na juhu Mexika v strednej Amerike. Táto malá krajina s niečo vyše 300,000 obyvateľmi je bývalým členom Commonwealth krajín, no stále považuje kráľovnú Alžbetu II za hlavu štátu. Vďaka tomu je na Belize úradným jazykom stále angličtina, napriek faktu, že väčšina obyvateľstva používa španielčinu. Belize je známa najmä svojou legislatívou naklonenou podnikateľskému prostrediu, keďže je navrhnutá podľa anglosaských ekonomík, čo robí túto offshore krajinu veľkým lákadlo pre zahraničných záujemcov o offshore spoločnosť. Okrem bankového tajomstva ponúkajú daňové autority priateľský prístup ku všetkým spoločnostiam vykonávajúcim svoje podnikateľské aktivity mimo územia Belize so záujmom založiť si spoločnosť práve tam. Výhodou je hlavne nezdaňovanie offshore ziskov týchto spoločností.

Belize ponúka nasledujúce benefity pre záujemcov o offshore spoločnosť:

V spoločnosti FCBA Offshore Ltd. odporúčame otvoriť bankový účet alebo založiť offshore spoločnosť v Belize hlavne nerezidentom EÚ, a to kvôli faktu, že Belize je považovaná v Európe za „exotickú“ krajinu, s čím môžu mať problém pri fakturácii hlavne spoločnosti sídliace v EÚ. Okrem toho osem hodinový časový posun Vám môže zabrániť pri pohodlnom kontakte s Vašou miestnou bankou.

Otvorenie offshore bankového účtu alebo offshore spoločnosti na Belize je však pre Vás stále výhodné, keďže naša spoločnosť vie vďaka kontaktom v krajine ponúknuť výhodnú spoluprácu, z ktorej budú profitovať obe strany. A to aj napriek pomerne vysokým minimálnym stavom na bankových účtoch na zaručenie Vašej solventnosti.

V prípade ďalších otázok neváhajte prosím kontaktovať pracovníkov FCBA Offshore Ltd.

 
Logo offshore small