skrufresendecs

Jersey Jersey Offshore

 

Offshore spoločnosť na ostrove Jersey:

 

Jersey (oficiálne pomenovaný Bailiwick of Jersey) sa nachádza v Lamanšskom prielive neďaleko francúzskeho pobrežia Normandie. Stále však patrí Anglicku, vďaka čomu je biznis orientovaný pre existenciu anglosaského modelu. Zákony v krajine sú veľmi flexibilné a modernejšie ako v EÚ, čo láka mnoho zahraničných záujemcov a optimalizáciu daňového zaťaženia. Táto offshore krajina je považovaná za súčasť EÚ, ale nie všetky EÚ zákony sú tu uplatňované, najmä tie týkajúce sa financií.

Hlavným lákadlom ostrova je nezdaňovanie zisku z podnikateľských aktivít mimo ostrova. Jedinou daňou je fixná platba miestnym autoritám. Avšak ostrov podpísal transparentné zmluvy s EÚ, čo znamená, že nie je možné garantovať anonymitu voči Vašim domovským úradom.

V spoločnosti FCBA Offshore Ltd. odporúčame otvoriť offshore bankový účet alebo založiť offshore spoločnosť na Jersey hlavne podnikateľom a rezidentom mimo EÚ z dôvodov spomenutých vyššie. Spoločnostiam aktuálne pôsobiacim na Jersey so záujmom o anonymitu nás odporúčame kontaktovať pre prípadnú konzultáciu zmeny sídla spoločnosti do jurisdikcie poskytujúcej bankové tajomstvo.

Napriek tomu bude otvorenie offshore bankového účtu alebo založenie offshore spoločnosti na ostrove Jersey pre Vás výhodné, keďže naša spoločnosť vie vďaka kontaktom v krajine ponúknuť obojstranne výhodnú spoluprácu. A to aj napriek pomerne vysokému úvodnému vkladu požadovanému miestnymi bankami.

V prípade ďalších otázok neváhajte prosím kontaktovať pracovníkov FCBA Offshore Ltd.

 
Logo offshore small