skrufresendecs

Gibraltar Gibraltar Offshore

 

Offshore společnost na Gibraltaru:

 

Gibraltarská skála je v Evropě dobře známá pro svou jedinečnou geografickou polohu mezi Středozemním mořem a Atlantickým oceánem. Stát Gibraltar na jižním pobřeží Španělska je však často opomíjen nebo zapomínán. Tato zemička, která patří Velké Británii, je ale v současnosti členem Evropské unie, přestože pro ni díky jejímu zvláštnímu postavení neplatí všechny zákony.

Jako offshore destinace nabízí Gibraltarská skála spoustu výhod plynoucích z otevření offshore bankovního účtu i z vytvoření offshore společnosti. Největší přínosy, které tato offshore jurisdikce nabízí, jsou například:

Otevření offshore bankovního účtu nebo zřízení offshore společnosti doporučuje FCBA Offshore Ltd jen lidem, kteří nijak neobchodují s žádnou evropskou společností. V současnosti je problém takový, že vaše společnost nebude mít žádné evropské identifikační číslo pro DPH, což je překážkou normálního obchodního vztahu s velkými evropskými společnostmi. Navíc administrativní náklady a náklady na údržbu offshore společnosti registrované na Gibraltaru jsou mnohem nákladnější ve srovnání s jinými offshore jurisdikcemi. Hlavním důvodem je zaprvé jmenování generálního tajemníka žijícího na Gibraltaru a zadruhé dodržování všech místních finančních norem v účetních knihách. Obě podmínky jsou časově i finančně nákladné.

Otevření offshore bankovního účtu i založení offshore společnosti na Gibraltarské skále je však pro nás možné a rádi se s vámi podělíme o svou síť a partnerství s místními bankami.

Pro jakékoliv další informace neváhejte a obraťte se na členy týmu FCBA Offshore Ltd.

Logo offshore small