skrufresendecs

Právní souvislosti:

Editor webových stránek

www.fcba-offshore.com editoval:

FCBA Ltd

Hosting

www.fcba-offshore.com spravuje: GoDaddy.com LLC, 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ 85260. Naše osobní identifikační informace byly v souladu se zákonem vyzrazeny společnosti GoDaddy.com.

V případě stížností týkajících se obsahu webových stránek, komentářů nebo postů se obraťte přímo na nás pomocí kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách.
Podle zákona se také můžete obrátit přímo na hostingovou společnost na této adrese:

Legal Department GoDaddy.com LLC , 14455 North Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, AZ 85260.
Společnosti GoDaddy.com můžete napsat také e-mail na support@godaddy.com.

Zpracovávání osobních údajů

Shromážděné osobní údaje slouží pouze pro interní použití.
Vaše osobní údaje budou využívány k odpovědím na vaše dotazy a nebudou nikdy prodány, sdíleny nebo vyzrazovány třetím stranám.

O FCBA Offshore spoločnosti

Tuto webovou stránku uveřejnila společnost FCBA Offshore Ltd zapsaná na Seychelách pod číslem 147879.

Společnost FCBA Offshore Ltd není regulována Úřadem pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA) ve Spojeném království ani žádným jiným regulačním úřadem v jakékoliv jiné zemi. FCBA Offshore Ltd proto neposkytuje žádné investiční poradenské služby.

Stejně tak může FCBA Offshore Ltd přijímat vklady od veřejnosti pouze ve formě poplatků.

Účelem těchto webových stránek je informovat veřejnost o aktivitách společnosti FCBA Offshore Ltd. Společnost FCBA Offshore Ltd ani její přidružené společnosti nebo partneři nejsou jejich obsahem obchodně vázáni.

Společnost FCBA Offshore Ltd usiluje o to, aby informace na těchto webových stránkách byly přesné a aktuální, a vyhrazuje si právo na opravu obsahu kdykoliv a bez upozornění. Nelze však zaručit, že budou tyto informace vyčerpávající. Nemá také žádnou odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí v uvedených informacích.

Je třeba, aby každý, kdo chce využívat zde uvedené služby nebo produkty, kontaktoval společnost FCBA Offshore Ltd a zjistil, zda je konkrétní služba nebo produkt k dispozici a jaké jsou platné smluvní podmínky a sazby.

FCBA Offshore Ltd nemá naprosto žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek a jejich využití kýmkoliv a prohlašuje, že jakékoliv, byť částečné, zveřejňování, používání nebo šíření těchto stránek musí být předem schváleno.

Informace na těchto webových stránkách podléhá britským zákonům.

Vlastnictví a používání offshore účtu může regulovat země pobytu vlastníka.
Společnost FCBA Offshore Ltd neposkytuje uvedené produkty nebo služby nikomu, komu je zakazuje zákon země jejich původu nebo jakákoliv jiná země, se kterou mají něco společného.
Společnost FCBA Offshore Ltd kontroluje aktivity svých zákazníků, ale nemůže za ně nést odpovědnost.

Společnost FCBA Offshore Ltd prohlašuje, že většina uvedených jurisdikcí nabízí absolutní důvěrnost. Držitelé offshore účtu nesou odpovědnost za nahlášení této informace i všech svých příjmů daňovým úřadům země svého pobytu.

Obsah

Obsah těchto internetových stránek (https://www.fcba-offshore.com) slouží pouze informativním účelům. Společnost FCBA Offshore Ltd nenese odpovědnost za změny, vývoj nebo dodatky právních předpisů nebo daňových režimů v konkrétních jurisdikcích a zákazník nesmí obsah chápat striktně, aniž by se předem poradil.

Evidence událostí země poskytuje informace, které FCBA Offshore Ltd po právnické a technologické stránce monitoruje a aktualizuje, ale přesto nenese odpovědnost za místní vývoj. Diagramy a balíčky se poskytují pro informativní účely a FCBA Offshore Ltd za ně nenese odpovědnost.

Termín „offshore“ mohou některé země v určitém ohledu pojímat jako daňový podvod, daňový únik nebo porušení zákona. Uvedený výklad může být v některých zemích považován za protiprávní. Zde představuje stručný obsah z hlediska mezinárodní praxe. Nemůže být považován za konečný nebo platný v podmínkách uvedených příkladů. Zákazníci se zájmem o toto řešení se musí obrátit na kvalifikovaného poradce.

Termín „otevření offshore bankovního účtu“ znamená službu, která spojuje zákazníky s oprávněnými bankovními institucemi. Neznamená to, že účet otevře FCBA Offshore Ltd ve svých knihách.

Boj proti praní špinavých peněz

Společnost FCBA Offshore Ltd bojuje proti praní špinavých peněz a financování teroristů v rámci společnosti i v rámci projektů klientů.

Společnost FCBA Offshore Ltd se zavazuje vykonávat svou činnost objektivně, čestně a spravedlivě a primárně v zájmu společnosti, zákazníků a integrity trhu. Společnost FCBA Offshore Ltd se zavázala dodržovat etické normy nejen kvůli zákonům a nařízením v různých jurisdikcích, ve kterých je zainteresována, ale také kvůli tomu, aby si u svých zákazníků, akcionářů, zaměstnanců a partnerů získávala a udržovala dlouhodobou důvěru.

 
Logo offshore small