skrufresendecs

Guernesey Guernesey Offshore

 

Offshore společnost na Guernsey:

 

Ostrov Guernsey (neboli oficiálně Bailiwick of Guernsey) leží v kanálu La Manche blízko francouzského pobřeží Normandie. Guernsey je však stále ve vlastnictví Britské koruny, a proto má vysoce podnikatelsky orientované právní předpisy, které jsou založeny na anglickém modelu. Zákony jsou zde mnohem flexibilnější a modernější než v Evropské unii, což je velmi silným lákadlem, které spoustu zahraničních investorů motivuje k přestěhování jejich podnikání do této jurisdikce. Toto offshore místo (dobře známé lidem zapojeným do offshore podnikání) je nakonec považováno za součást Evropské unie, díky jeho zvláštnímu postavení zde však neplatí všechny evropské zákony.  Například zde není zavedena většina finančních nařízení.

Tato offshore jurisdikce vám umožní (pokud nejste evropský občan) otevřít si offshore bankovní účet nebo zřídit si offshore společnost a kromě bankovního tajemství zachová také velkou diskrétnost se zárukou nevyzrazení vaší identity zemi vašeho pobytu. Navíc můžete těžit z daňově velmi přívětivých právních předpisů. Pokud se stanete rezidentem ostrova, nebudete platit žádnou daň z příjmů. Nakonec i sazbu daně z příjmů právnických osob, kterou je třeba platit, lze vyjednat přímo s místními daňovými úřady a nikdy nepřekročí 30 % vašeho zisku. Tento daňový systém je srovnatelný se systémem ve Švýcarsku.

FCBA Offshore Ltd doporučuje svým klientům otevřít si offshore bankovní účet nebo zřídit offshore společnost na ostrově Guernsey lidem, kteří chtějí mít vysoce konkurenceschopnou evropskou společnost, tedy společnost s menšími daňovými povinnostmi, než má obvyklá offshore společnost zřízená v Unii. Ale samozřejmě je tato offshore jurisdikce více doporučována neevropským občanům, kteří si chtějí otevřít offshore bankovní účet nebo zřídit offshore společnost v rámci Evropské unie.

Otevření offshore bankovního účtu i založení offshore společnosti na ostrově Guernsey je pro nás jednoduché a rádi se s vámi podělíme o svou síť a partnerství s místními bankami.

Nakonec je třeba mít na paměti skutečnost, že počáteční vklad, který místní banky vyžadují, může být celkem vysoký a je třeba jej mít před začátkem jakéhokoliv podnikání zde připraven.

Pro jakékoliv další informace neváhejte a obraťte se na členy týmu FCBA Offshore Ltd.

Logo offshore small