skrufresendecs

Ostatné offshore jurisdikcie:

 

V neposlednom rade je potrebné dodať, že zoznam offshore jurisdikcií na našich stránkach je iba súhrnom všetkých svetových offshore krajín.

Predovšetkým z dôvodov dynamického vývoja na svetových finančných trhoch je nemožné garantovať podmienky v jednotlivých offshore destináciách aj v blízkej budúcnosti. Preto náš medzinárodný tím neustále pracuje na získavaní nových kontaktov a partnerov po celom svete a zostáva v obraze v otázkach daňovej legislatívy v jednotlivých krajinách. Nakoniec, najmä pre veľkú konkurenciu v odvetví a zachovanie dôvernosti neuvádzame všetky offshore jurisdikcie a jednotlivých partnerov, s ktorými spolupracujeme.

V prípade ďalších otázok neváhajte prosím kontaktovať pracovníkov FCBA Offshore Ltd.

 
Logo offshore small