skrufresendecs

Malte Malte Offshore

 

Offshore spoločnosť na Malte:

Malta je ostrovom Stredozemného mora hneď vedľa Sicílie. Zároveň je najmenším štátom EÚ s rigidným a konzervatívnym bankovým systémom, čo ho robí zaujímavým offshore miestom pre zahraničných investorov. Vďaka nadvláde Británie v minulosti je Malta biznis orientovaná s anglosaským podnikateľským modelom. Zákony sú podstatne modernejšie a flexibilnejšie ako v ostatných krajinách EÚ, čo motivuje mnohých podnikateľov presunúť aktivity svojej offshore spoločnosti práve na Malte.

Existuje mnoho dôvodov na založenie offshore spoločnosti a otvorenie offshore bankového účtu na Malte. Prvým sú nízke požiadavky na kapitál a daň z príjmu právnických osôb na úrovni 5%, ktorá je najnižšia v celej Európskej Únii. Podmienkou je však nevyplácanie dividend a výplat počas fiškálneho roka, ale až na jeho konci. Nakoniec, Malta ako člen EÚ ponúka bezproblémový vzťah s ostatnými spoločnosťami sídliacimi v Európe, keďže zaručuje vlastníctvo európskeho DIČ. Ako offshore lokalita je oveľa zaujímavejšia pre nerezidentov EÚ, keďže im vie ponúknuť bankové tajomstvo a diskrétnosť vlastníkov. Taktiež sa tu nachádzajú takmer všetky dôležité banky.

FCBA Offshore Ltd. silne odporúča založenie offshore spoločnosti na Malte najmä pre obrovskú výhodnosť daňového systému. Fakturovanie so spoločnosťami v rámci EÚ bude rovnako bezproblémové na rozdiel od exotických offshore lokalít. Netreba zabúdať na minimálne kapitálové požiadavky, ktoré uľahčia založenie spoločnosti. Naproti tomu vyžadujú účtovné štandardy pomerne vysoké náklady. Otvorenie offshore bankových účtov odporúčame iba klientom mimo EÚ. Zaujímavou možnosťou získať maltský pas je investovanie viac ako 650,000 EUR.

Otvorenie offshore bankového účtu alebo založenie offshore spoločnosti na Malte bude pre Vás stále výhodné, keďže naša spoločnosť vie vďaka kontaktom v krajine ponúknuť obojstranne výhodnú spoluprácu.

Požadované úvodné vklady na offshore bankové účty by nemali byť problémom pre jednotlivých záujemcov a podnikateľov, keďže sú pomerne nízke.

V prípade ďalších otázok neváhajte prosím kontaktovať pracovníkov FCBA Offshore Ltd.

 
Logo offshore small